Bezostaja

Özellikleri


 • Sap kısa boylu, sağlam yapılı ve gri yeşil renkli olup yaprakları tüysüzdür.
 • Kılçıksız, beyaz kavuzlu, orta uzun, orta sık ve dik başaklıdır.
 • Sert-kırmızı camsı taneli olup, 1000 tane ağırlığı 40-44 gr’dır.Tanelerde karın yarığı derin olup, karın yanakları keskindir ve tanenin sırtı yüksektir.
 • Kışlık bir çeşit olup, soğuğa dayanıklıdır.Ancak kurağa dayanıklılığı azdır.
 • Az kardeşlenir, gübreye reaksiyonu iyidir.
 • Erkenciliği orta olup yatmaya dayanıklıdır.
 • En iyi sonuç sonbaharda erken çıkış sağlandığında alınır.
 • Kardeşlenmesinin düşük olmasından dolayı verim potansiyeli tane ve başak büyüklüğünden kaynaklanır.
 • İlkbahar son donlarından zarar görmez. Ancak yaz kuraklarından fazlaca etkilendiği için kır-bayır tarlalar ve yeterli yağış almayan yörelerdeki alanlar için uygun değildir.
 • Sarı pasa dayanıklı olup, kara ve kahverengi pasa orta derecede dayanıklıdır.
 • Sürme ve rastığa orta hassastır.
 • Kök ve kök boğazı çürüklüklerinden önemli ölçüde etkilenir.
 • Trakya, Kuzey ve Batı Geçit Bölgeleriyle Orta Anadolu’nun taban ve sulanabilen alanlara tavsiye edilir.