Çeşit 1252

 

Makarnalık Buğday Çeşiti

 

Özellikleri


 • Sulu veya yağışı yüksek alanlar için geliştirilmiştir.
 • Su ve gübreye reaksiyonu yüksektir.
 • Dekara suluda 500-900 kg verim alınabilir.
 • İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin sulu veya yüksek yağışlı alanlarına uygundur.
 • Kırmızı başaklı ve kılçıklı bir çeşittir.
 • Dane kalitesi ortadır.
 • İrmik verimi yüksek, dane rengi kabul edilebilir düzeydedir.
 • Hektolitre ağırlığı 76-86 kg, bin dane ağırlığı 38-46 g, protein yüzdesi 12-15, sedimentasyon değeri (SDS) 45 - 60 ml arasındadır.
 • Boyu 100 cm civarındadır.
 • Yatmaya ve kışa dayanıklı, kuraklığa hassastır.
 • Mutlaka sulanmalıdır.
 • Su ve gübre isteği yüksektir.
 • Yüksek verim ve kalite için su-gübre dengesi iyi ayarlanmalıdır.
 • Yaprak ve çiçek hastalıklarına orta dayanıklıdır.
 • Dane dökmez, hasat ve harmanı kolaydır.
 • Kök hastalıklarına orta hassatır. 

Yetiştirilmesi


İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde Ekim ayı içinde ekilmesi ve dekara 18-20 kg tohum kullanılması tavsiye edilir.
Verim seviyesine göre sulama sayısı ve zamanı ile gübre miktarı ve uygulama zamanı iyi ayarlanmalıdır.
Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa beklenen verime göre gübreleme tavsiyesi şöyledir: 

Verim 600-800 kg: Ekimde dekara 9-10 kg P2O5 tavsiye edilir. Bahar gübrelemesi ile toplam N 16-18  kg'a tamamlanır. 

Verim 800 kg'dan yüksek: Ekim sırasında 10-12 kg P2O5. Baharda N miktarı 19-21 kg'ma tamamlanır.

Ekimde ve bitki gelişiminin sonuna doğru verilecek azotlu gübreler dane kalitesini artırır. Bu nedenle, üst gübre 2-3 parçada, mümkünse sulama ile birlikte, son su dahil, verilmelidir. 
Erken ilkbaharda su sıkıntısı çekmemelidir. 300-350 mm yağış alan yerlerde sulama sayısı en az ikidir.

Sonbahar yağışları zamanında ve yeterli olursa ve çıkış sorunu yaşanmazsa ekimden sonra sulamaya gerek yoktur. Sulama zamanı yağış ve bitkinin su talebine göre ayarlanmalıdır. 
İki sulama yapıldığında kardeşlenme-sapa kalkma ve dane doldurma dönemi uygundur. Daha fazla sulama yapılırsa kardeşlenme, kardeşlenme-sapa kalkma, başaklanma öncesi ve dane doldurma dönemleri tavsiye edilir.

Kış yağışlarının yetersiz ve erken ilkbahar kuraklığı yaşanan yıllarda bahar suyunun erkene alınması önemlidir