Sönmez 2001

Ekmeklik Buğday Çeşiti

Özellikleri


 • Kuru alanlar için geliştirilmiştir.
 • Kurağa oldukça iyi dayanır.
 • Yağışı daha yüksek olan yerlerde veya destek sulama ile daha yüksek verim vermektedir.
 • İç Anadolu ve bütün geçit bölgelerimiz için uygundur.
 • Islahında Bezostaja-1 kullanıldığı için bitki görünüşü ve dane yapısı Bezostaja-1 çeşitine benzer.
 • Bezostaja-1 çeşitine göre oldukça erkenci, boyu 10 cm kadar daha yüksek, kök hastalıklarına daha dayanıklıdır.
 • Kuruda dekara verimi Bezostaja-1'den %20-50 daha fazladır, sulu şartlarda ise en az Bezostaja-1 kadar başarılıdır.
 • Dekara verimi kuruda 300-500 kg, suluda 500-750 kg arasındadır.
 • Beyaz başaklı, kılçıksız, kırmızı ve sert daneli olup Bezostaja-1 kalitesindedir.
 • Hektolitre ağırlığı 76-86 kg, bin dane ağırlığı 36-42 g, protein yüzdesi 12-15, enerji değeri 180-320, sedimentasyon değeri (Zeleny) 38 - 53 ml arasındadır.
 • Boyu 100 cm civarındadır. Yatmaya ve kışa dayanıklıdır.
 • Yaprak ve çiçek hastalıklarına dayanıklıdır. Sarı pasa yakalanmaz, kök hastalıklarına toleransı yüksektir.
 • Hasat ve harmanı kolaydır.
 • Kuruda dane dökmez, ancak, yüksek yağışlı yıllarda veya sulandığında hasatı geç kalmamalıdır, dane dökme sorunu yağanabilir. 

Yetiştirilmesi


İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinde Ekim ayı içinde ekilmesi ve dekara 18-20 kg tohum kullanılması tavsiye edilir. 
Beklenen verim seviyesine göre gübre miktarı ve uygulama zamanı iyi ayarlanmalıdır. 
Gübreleme için toprak analizi esastır. Analiz yapılmamışsa beklenen verime göre gübreleme tavsiyesi şöyledir: 

Beklenen verim 200-400 kg arasında ise dekara 5-8 kg fosfor (P2O5), 5-10 kg azot (N) önerilir. Daha yüksek verimlerde her 100 kg artış için saf madde üzerinden fosfor için 1 kg, azot için 2 kg artışlar yapılabilir. 

Azotlu gübrelemenin iki kısımda yapılması önerilir. İlki erken ilkbaharda, ikincisi, havaların gidişatı da dikkate alınarak başaklanma öncesi veya dane doldurmanın erken dönemlerinde uygulanabilir. Kurak yıllarda ikinci gübreleme strese yol açabileceğinden tavsiye edilmez. 

Ekimde ve bitki gelişiminin sonuna doğru verilecek azotlu gübreler dane kalitesini artırır. 
Sonbaharda ekimle beraber veya kışa girerken yapılacak azotlu gübrelemenin, çok yağışlı yıllar hariç, kalite üzerine olumlu etkileri olmaktadır. Bu nedenle, yüksek kalite için sonbahar gübrelemesi yapılabilir. 

Başaklanmaya doğru ve dane doldurma döneminde yapılacak gübreleme de kaliteyi olumlu etkiler. Ancak, havaların kurak gitmesi halinde olumsuz etkiler yaratabileceği için dikkatli olunmalıdır. 

Bu nedenle, sonbahar gübrelemesi daha güvenli görünmektedir.
Sulama imkanı varsa ilk su mümkün olduğunca erken verilmelidir.