Meadow Mera K (Kurak Alanlar)

Çayır -mer’a tesisinde KURU ŞARTLARDA kullanılacak tohum karışımı oranları ve çeşitlerin özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

 ÇEŞİT  KARIŞIM ORANI %
Lolium perenne  15
Festuca arundinacea  15
Trifolium repens  10
Dactylis glomerata  20
Agropyron cristatum  20
Bromus inermis  20

Lolium perenne : Yüksek verimli, pas hastalığına dayanıklı, değişik iklim şartlarına kolay uyum sağlayabilen, lezzetli ve kuru madde oranı yüksek  bir çeşittir.
     
Agropyron cristatum : Uzun ömürlü, çok yıllık, kurağa ve soğuğa dayanıklı, erken ilkbahar ot verimi yüksek iyi bir mer’a bitkisidir. 

Festuca arundinacea : Erken ilkbahar gelişimi çok kuvvetli, uzun süreli kullanılacak mer’alar için çok uygun, kuraklık tölaransı yüksek, kuru madde oranı yüksek, hastalık dayanımı fazla bir çeşittir. 

Dactylis glomerata : Kuru alanlarda yetiştirilmeye uygun, yaz ürünü yüksek, zayıf  bakım şartlarında bile iyi bir performans gösteren bir çeşittir. 

Trifolium repens : Protein oranı yüksek ve mineral içeriği dolayısıyla lezzetli, toprağa azot fikse ederek diğer bitkileri de besler. 

Bromus inermis : Uzun ömürlü, yüksek ot kaliteli bir yem bitkisidir. Otlatmaya ve çiğnenmeye dayanıklı bir bitkidir. 

  • Susuzluğa dayanıklı
  • Otlatmaya çok uygun
  • Ekim derinliği 1.5-2 cm
  • Ekim miktarı 5-6 Kg/Da
  • Ekim esnasında kullanılacak taban gübresi 15*15*15 NPK   25-30 Kg/Da