Meadow Mera S (Sulu Alanlar)

Çayır mer’a tesisinde SULU ŞARTLARDA kullanılacak tohum karışım oranları ve çeşitlerin özellikleri aşağıya çıkarılmıştır.

 ÇEŞİT  KARIŞIM ORANI %
Lolium perenne  50
Trifolium pratense  10
Phleum pratense  20
Festuca pratensis  20

Lolium perenne : Yüksek verimli, pas hastalığına dayanıklı, değişik iklim şartlarına kolay uyum sağlayabilen, lezzetli ve kuru madde oranı yüksek  bir çeşittir.

Trifolium pratense : Protein oranı yüksek ve mineral içeriği dolayısıyla lezzetli, toprağa azot fikse ederek diğer bitkileri de besler.

Phleum pratense : Kışa dayanımı yüksek ve lezzetli bir yem bitkisidir. 

Festuca pratensis : Kışa dayanımı ve yaz verimi çok yüksek, lezzetli bir yem bitkisidir. 

  • Yem değeri yüksek 
  • Otlatmaya son derece uygun
  • Ekim dernliği 1.5-2 cm
  • Ekim miktarı 5-6 Kg/Da
  • Ekim esnasında kullanılacak taban gübresi 15*15*15  NPK  25-30 Kg/Da