Agropyron Cristatum (Otlak Ayrığı)

Özellikleri


 • Otlak ayrığı, uzun ömürlü çok yıllık, kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bir yem bitkisidir.
 • Toprak üstünde yumak teşkil ederek büyür.
 • Kıraç şartlar altında kuru ot elde etmek ve otlatmak amacıyla yetiştirilir.
 • Otu lezzetli ve besleme değeri yüksektir.

Ekim ve Bakımı

 • Otlak ayrığının tohumları küçük ve fideleri zayıftır. Bu yüzden iyi bir ekim yatağı ister.
 • Yazlık veya kışlık olarak ekilebilir.
 • İlk yıl yavaş geliştiği için yabancı ot kontrolüne önem verilmelidir.
 • Bitki ikinci yıldan sonra yabancı otları tamamen bastırır.
 • Kıraçta 50 cm sıra arasıyla ekilebilir.
 • Dönüme 1,5-2 kg tohum atılır.

Hasat ve Harmanı

 • Kuru ot için en iyi biçim zamanı tam başaklanma devresidir.
 • Çiçeklenme ile birlikte yem kalitesi düşmeye başlar.
 • Tohum için başaklar sararınca hasat edilir. Daha sonra harmanı yapılır.
 • Tohum hasadı doğrudan biçerdöverle yapılabilir.
 • Kuru ot verimi 150-200 kg/da, tohum verimi ise 50 kg/da dır.