Rulo Çim Karışımları

Karışım Oranı


  • % 20 Lolium perenne 
  • % 70 Festuca arundinacea
  • % 10 Poa pratensis 


Özellikleri


  • Basılmaya dayanıklı, kuvvetli, sıkı ve homojen gelişen bir yapıya sahiptir.