Tarm 92

Tescil Yılı : 1992

iki sıralı yemlik arpa

Çeşit Sahibi Kuruluş : Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Ankara

Morfolojik Özellikleri : 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı, kavuzlu-beyaz daneli, ince uzun yapraklı, bitki boyu 90-100 cm'dir.

Tarımsal Özellikleri : Alternatif gelişme tabiatında, yatmaya dayanıklı, kurak ve mikro element (Çinko ve Bor) toksisitesine toleranslı, kardeşlenme kapasitesi yüksek, ekim nöbetinde en istikrarlı, orta-erkenci, başak kırılıcılığı yok ve kolay harmanlanabilir bir çeşittir.

Verim Özellikleri : Kuru koşullarda 350-450 kg/da'dır.

Teknolojik Özellikleri : 1000 dane ağırlığı 40-45 g; Protein oranı % 10-12; Elek üstü (2,5 mm <) % 85 ve biyolojik değeri orta (% 74,9)'dur.

Hastalık Durumu : Arpa yaprak lekesi ve arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına orta dayanıklıdır.

Tavsiye Edilen Bölgeler : İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve kıraç alanlarına tavsiye edilir.

Çeşidin yetiştirilmesi ile ilgili bazı öneriler:

Tohumluk miktarı: 20-22 kg/da sertifikalı tohum
Ekim zamanı : 1-15 Ekim tarihleri arası
Ekim derinliği: 4-5 cm
Gübreleme: Toprak analizine göre tavsiye edilen miktar kull