Kızıltan 91

KIZILTAN 91
Makarnalık Buğday


Tescil Yılı: 1991

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Kılçıklı ve kahverengi kavuzlu,
2. Başakları orta-uzun, orta-sık ve dik,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Kurağa dayanıklılığı en iyi,
3. Kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyi,
4. Kardeşlenmesi yüksek,
5. Gübreye reaksiyonu oldukça iyi,
6. Üretimdeki çeşitler içinde dönme oranı en
düşük,
7. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti
iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:
1. Verim Potansiyeli 250-350 kg/da,
2. Sulu şartlarda 350-450 kg/da arasındadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
1. Yapay epidemi altında sarı, kara ve
kahverengi paslara orta hassas,
2. Sürme ve rastığa dayanıklıdır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 37-42 g,
2. Hektolitre ağırlığı 75-80 kg,
3. Protein oranı %13-17,
4. Camsılık oranı % 70-100,
5. SDS değerleri 15-20 arasındadır.
6. Makarnalık kalitesi Çakmak-79’dan daha
iyi, Kunduru 1149 ile aynıdır.
7. Ülkemizde bilinen en iyi bulgurluk çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanları ile ve kuraklığın problem olduğu yörelerin taban ve yarı taban alanlarına tavsiye edilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Makarnalık Buğday Ekim Alanlarının % 26’sını oluşturmakta, yaklaşık 800.000 ton üretim ile yılda 340 milyon YTL katkıda bulunmaktadır