Eser

ESER
Ekmeklik Buğday - Bisküvilik buğday


Tescil Yılı: 2003

Çeşit Sahibi Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü

Morfolojik Özellikleri :
1. Beyaz kılçıklı ve beyaz kavuzlu,
2. Beyaz taneli, beyaz başaklı, başakları orta-uzun,
3. Orta boylu ve sağlam saplıdır.

Tarımsal Özellikleri :
1. Alternatif gelişme tabiatında,
2. Soğuğa dayanıklılığı iyi,
3. Kardeşlenmesi iyi,
4. Gübreye reaksiyonu yüksek,
5. Tane dökmeyen ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

Verim Özellikleri:
1. Verim Potansiyeli tek sulamada 550-600 kg/da,
2. İki sulamada 600-850 kg/da’a çıkmaktadır.

Hastalık ve Zararlı Durumu:
Sarı pasa ve sürmeye orta hassastır.

Teknolojik Özellikleri :
1. 1000 tane ağırlığı 29.8-39.0 g,
2. Hektolitre ağırlığı 72.5-81.4 kg,
3. Protein oranı %11.3-12.8,
4. Gerek-79 ile aynı grupta yer alan ekmeklik ve bisküvilik bir çeşittir.

Tavsiye Edilen Bölgeler :
İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin sulama yapılabilen alanlarına veya taban alanlara ve özellikle bisküvi fabrikalarının alım bölgelerine önerilmektedir.

Ülke Ekonomisine katkısı:
Tohumluk üretim ve pazarlama hakkı özel sektöre devredilen bu çeşidin gelecek yıllarda üreticiye intikal edeceği tahmin edilmektedir.