Vicia pannonica (Macar Fiğ)

Özellikleri


  • Soğuğa ve kurağa dayanıklı bir fiğ türüdür. 
  • Orta Anadolu koşullarında, kışa en iyi dayanan baklagil yem bitkilerinden birisidir.
  • Yarı yatık olması nedeniyle yalnız yetiştirilebileceği gibi, arpa ve yulafla karışım halinde de ekilebilir.
  • Özellikle kıraç bölgelerimizde üzerinde önemle durulması gereken fiğ türlerinden birisidir.
  • Macar fiğ diğer fiğ türlerine benzer şekilde ekimi yapılabilir.
  • Kıraç koşullarda sıra arası, ot üretimi için 15-20 cm, tohum için ise 30-40 bırakılmalıdır.
  • Ekim oranı 7-10 kg arasında değişir. Tahıllarla beraber ekimi yapılıyorsa 5-6 kg Macar fiğ ile 4-5 kg arpa veya yulaf karıştırılmalıdır.
  • Ot için en uygun biçim zamanı alt meyvelerin şekillenmeye başlama devresidir.
  • Kıraçta ot verimi 150-200 kg/da arasında değişir.