Dichondra Repens (Fare Kulağı)

Özellikleri


  • Sarmaşıkgiller familyasına bağlı, sürünücü yapıda otsu ve çok yıllık bir bitkidir. 
  • 5-10 cm boylanan bitki, sülükleri sayesinde oldukça iyi yayılır. 
  • Güneşli ve gölge şartlarda gelişebilir. Ancak toprağın düzenli nemli olması gerekmektedir. 
  • Soğuğa ve basılmaya dayanımı zayıftır. Ancak fazla biçim istememektedir. 
  • Genellikle fazla biçim yapılmayan gölge ve yan gölge alanlarda yetiştirilmesi önerilir.
  • Tohumlarının 1000 dane ağırlığı 0.5 gr kadardır.